Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev spletnega mesta Avto Smole z nameni in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Podjetje Avto Smole d.o.o, Glavarjeva cesta 14, 1218 Komenda, Slovenijae-naslov  avtosmole@gmail.com, varuje varuje vaše osebne podatke na način, da se zagotavlja njihovo varstvo ves čas poslovanja. 

 

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo (predvsem Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in ter konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.). 

 

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z osebnimi podatki, ki jih Avto Smole d.o.o dobi od vas, kadar obiščete in uporabite spletna mesta ali mu jih posredujete na drug način.